Wat betekenen de beveiligingspictogrammen voor batterijen?

Verwijder de batterijen voordat u het apparaat opbergt

In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen

Niet samen te gebruiken : oude en nieuwe batterijen

Niet samen te gebruiken : verschillende merken en/of types

Plaats batterijen volgens (+/-) tekens

Buiten het bereik van kinderen bewaren

Niet inslikken

Gooi ze niet in het vuur

Niet openmaken

Herlaad batterijen niet

Een batterij kan ontploffen of lekken als ze kortgesloten wordt